• "התו הסגול" לענפי מסחר ולתעשייה

    טופס הצהרה לפי סעיף 3א (1) תקנות שעת חירום (נגיף הקורנה החדש – הגבלת פעילות התש"ף – 2020 )
  • פרטים