שם הלקוחתאריךטלפון לקוחתאריךהתקנהכתובתהתקנה על ידי:טלפון מתקיןתיאור המוצרתיאור התקלה תואם לשטחתיאור התקלה (טלפון/משרד)תיאור התקלה בשטחתיאור אופן הטיפולתיאור אופן הטיפולמשך זמן הטיפולשביעות רצון לקוחהלקוח דורש ביקור חוזר?בוצע בדיקה מול הלקוח?הטיפול בוצע ע"י?חתימת הלקוחהערותהסכמההעלאת תמונה/קובץ
שם הלקוחתאריךטלפון לקוחתאריךהתקנהכתובתהתקנה על ידי:טלפון מתקיןתיאור המוצרתיאור התקלה תואם לשטחתיאור התקלה (טלפון/משרד)תיאור התקלה בשטחתיאור אופן הטיפולתיאור אופן הטיפולמשך זמן הטיפולשביעות רצון לקוחהלקוח דורש ביקור חוזר?בוצע בדיקה מול הלקוח?הטיפול בוצע ע"י?חתימת הלקוחהערותהסכמההעלאת תמונה/קובץ