הצהרה על היעדר תסמינים – קורונה

  • טופס הצהרה לפי סעיף 3א (1) תקנות שעת חירום

    (נגיף הקורנה החדש – הגבלת פעילות התש"ף – 2020 )
  • *שימו לב שהאחריות על מדידת החום היא עליכם ועליכם להצהיר על כך מידי יום.

  • פרטי העובד/ת