• ברק שירותים חברת ניהול, כוח אדם והשמה

      הנדון: התחייבות והרשאה של העובד לקיזוז במקרה והמלון קיזז כספים עבור התחייבות 
    1. אני נותן את הסכמתי המלאה והמודעת לכך שבמידה ומכול סיבה שהיא המלון שבו אני עובד יקזז לברק שירותים כספים בגין נזקים, או ניכויים ברשות או כנגד התחייבות של העובד למלון, ראשית ברק שירותים לקזז סכומים אלו מהשכר המגיע לי מעבודתי במלון.
    2. ידוע לי ואני מבין היטב שברק שירותים תפקידה העיקרי הוא גיוס עובדים לבתי מלון ותשלום השכר, קיזוזי רשות נעשים בהתאם להוראת בית המלון והנחיותיו.
     
  • פורמט תאריך:MM סלאש DD סלאש YYYY