שאלון למועמד/ת לתפקיד: סמנכ”ל/ית תפעול עמידר

אנו מודים לך על פנייתך כמועמד/ת לתפקיד בחברת עמידר החדשה.
כחלק מתהליך המיון הנך מתבקש/ת למלא את השאלון המצורף.
תשובותיך לשאלון ישמשו להערכת התאמתך לתפקיד, לכן יש להקפיד על מילוי השאלון באופן יסודי וראוי תוך הקפדה על פירוט כל הנתונים הנדרשים.
האחריות על הגשה מלאה מדויקת וכנה של המועמדות לרבות המסמכים הנדרשים הנלווים מוטלת אך ורק עליך.
לא תינתן הזדמנות נוספת להשלמת פרטים ונתונים.
הגשת שאלון ללא כל המסמכים אותם הינך נדרש לצרף – מועמדותך לא תידון.

חובה לצרף:

  • קורות חיים
  • תעודות השכלה

תעודת השכלה: על תואר ממוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה.
במידה שמדובר בתואר אקדמי מחו”ל יש לצרף אישור שקילות לתואר מטעם הגף להערכת תארים של משרד החינוך הישראלי
ההוראות הכתובות לעיל ולהלן, מיועדות לנשים וגברים כאחד.

המועד להגשת המועמדות הסתיים