• טופס התחייבות להשבת ציוד

  אני החתום מטה, מאשר בזאת כי התקבלתי לעבודה בחברת "שם החברה" בעיימ וועם תחילת עבודתי נמסרו לידי פרטי ציוד כמפורט לעיל:

  הערה: עובד מחסן שלא ישלים שלושה חודשי עבודה מלאים  בחברה, יחוייב ביום עזיבתו בעלות ביגוד ונעלי הבטיחות. עובד שישלים מעל 3 חודשים עבודה בחברה, לא יידרש להחזיר את הביגוד, ולא יישא בעלויות.

 • ידוע לי כי עם סיום העסקתי בחברה מכל סיבה שהיא, אם כרצוני ואם לא ברצוני, יהיה עלי להשיב במלואם ובשלמותם (למעט בלאי סביר) את כל פרטי הציוד שנמסרו לידי עם קבלתי לעבודה ובמהלך עבודתי בה. היה ולא אעמוד בהתחייבות זאת, אני נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לחברה, לנכות מכל סכום שיגיע לי, את עלות פרטי הציוד שלא הוחזרו על ידי.


 • ולראיה באתי על תחתום :


 • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY
1 הערכה
2 סיכום
 • פרטי עובד

 • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY
 • הערכה

 • 5 – אינו משביע רצון6 – בינוני7 – כמעט טוב8 – טוב9 – טוב מאד10 – מצויין
  ביצוע - רמת הביצוע שמפגין בעבודתו
  ידע - רמת הידע שמבטא בביצוע עבודתו
  עמידה ביעדים - עומד ביעדים שנקבעו ובלוחות הזמנים שהוגדרו
  איכות העבודה - מקפיד על איכות העבודה ו/או התוצר הסופי
  עצמאות - יכולתו להתמודד באופן עצמאי וכראוי עם משימות ובעיות בשטח
 • 5 – אינו משביע רצון6 – בינוני7 – כמעט טוב8 – טוב9 – טוב מאד10 – מצויין
  מאמץ במצבי לחץ - מידת הנכונות למאמץ מיוחד בתקופות של עומס בעבודה
  נהלים - המידה בה עובד על פי נהלי החברה
  סדר וניקיון - רמת ההקפדה על סדר וניקיון בסביבת העבודה
 • 5 – אינו משביע רצון6 – בינוני7 – כמעט טוב8 – טוב9 – טוב מאד10 – מצויין
  שירות ללקוח פנים/חוץ ארגוני - המידה בה מספק שירות אדיב סבלני ומהיר
  שיתוף פעולה עם עמיתים -משתף פעולה עם עמיתיו
  שיתוף פעולה עם ממונים – מגלה מחויבות, אמון ושיתוף פעולה
 • 5 – אינו משביע רצון6 – בינוני7 – כמעט טוב8 – טוב9 – טוב מאד10 – מצויין
  אחריות - המידה בה לוקח על עצמו אחריות בתחום עבודתו ואף מעבר לכך
  יוזמה - יוזם ופועל לפתרון בעיות ולהתייעלות בעבודה
  אמינות -מוסר מידע ודוחות אמינים ומדויקים בזמן הנדרש
  התמדה וחריצות - מחויבותו ומסירותו למשימות השונות לאורך זמן
  הסתגלות - המידה בה מפגין כושר הסתגלות והתמודדות עם דרישות משתנות

 • יעדים | סיכום

 • יעדתאריך/חודש לביצוע 
1 פרטי העובד
2 סיכום מסמך
 • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY
 • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY
  *יש להקפיד שהתאריך גדול מתאריך המכתב
 • :